ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการและเร่งรัดซ่อมแซมระบบไฟบริเวณสวนสาธารณะหนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นาย สัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นาย วินัย สีดาแหลม ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินการและเร่งรัดซ่อมแซมระบบไฟบริเวณสวนสาธารณะหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

0

Add a Comment