ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มาให้คำแนะนำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล จ.อ. รณัช บุญวิเศษ หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ต้อนรับ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มาให้คำแนะนำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จากผู้เดินทางต่างจังหวัด พร้อมมอบเจลล้างมือและยาฆ่าเชื้อ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดหนองบัวลำภู

 

0

Add a Comment