ประชุม กลั่นกรองการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 3/2563

Posted by:

วัน 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวีระวัฒน์ ปาระแก้ว รองปลัดเทศบาล นายพิตรพิบูล ไชยเมือง เป็นประธานการประชุม กลั่นกรองการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผู้อำนวยการกองฝ่ายต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมฯ

0

Add a Comment