ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/63

Posted by:

วัน 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3/63 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู โดยมี นายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฝ่ายต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมฯ

0

Add a Comment