การฝึกอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง (กปน) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เขตเลือกตั้งที่ 3

Posted by:

บรรยากาศอบรม กปน. เขต3 วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายพิตรพิบูล ไชยเมือง รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนปลัด พร้อมด้วย จ.อ. รณัช บุญวิเศษหัวหน้าสำนักปลัด เปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง (กปน) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคมนี้ วันนี้เขตเลือกที่ 3 จำนวน 9 ชุมชน 15 หน่วยเลือกตั้ง

0