ประชุมคณะกรรมการสังเกตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง

Posted by:

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ ภูพุฒ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสังเกตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องปฏิบัติการนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองฝ่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

0