ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ อเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ อเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรถบรรทุก ๖ ล้อ

เอกสารรถบรรทุก ๖ ล้อ

TOR รถบรรทุก ๖ ล้อ (ฉบับปรับปรุง)

 

 

0