มอบเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานประจำปี 57

Posted by:

มอบเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานประจำปี 57 ชุมชนละ 15,000 จำนวน 33 ชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

alt

0