วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานดี  มีการศึกษาทั่วถึง  บริการพึงพอใจ  อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีอาชีพเสริม”

คำขวัญจังหวัดหนองบัวลำภู

“ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน”

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 09:19 น.)